Silje

Ansatt ved Yes Treningssenter siden 2010

Går på Vormedal ungdomskole

Jobber som barnepasser ved senteret