Arild

Ansatt på Yes siden 2015

Koordinator, instruktør og resepsjonist.