Åse

Jobbet på Yes Treningssenter siden 2004

Treningsveilederutdanning NiH
Krønsj utdanning 2005
Zumba B1 og B2 utdanning
Pilates utdanning
Jungle Sport utdanning 2011
Kurser i spinning

Jobber som resepsjonist, treningsveileder, administrasjon, sal og spinning instruktør på senteret