Ingrid

Begynte å jobbe på Yes i 2013

Barnepasser og ekstra hjelp på Zumba Kids

Studerer ved Vardafjell videregående skole