Malin

Ansatt på Yes Treningssenter siden 2007

- Utdannet Krønsj instruktør 2011
- Utdannet Zumba B1 og B2 instruktør 2011/2012
- Utdannet Zumba Kids og Zumba Kids jr 2013
- Utdannet Zumba Pro Skills instruktør i 2013
- Utdannet treningsveileder ved SAFE Education i 2014

Jobber som treningsveileder, resepsjonist og salinstruktør ved senteret.