May Kristin

Ansatt ved Yes Treningssenter siden

Diverse spinning kurs

Jobber som spinning instruktør ved senteret

Utdannet sykepleier og jobber ved NorEngros helseavdeling