Silje

Ansatt ved Yes Treningssenter siden 2010

Jobber som resepsjonist ved senteret