Sølvi

Ansatt på Yes Treningssenter siden 2004
Daglig leder og eier av Yes
Jobbet i treningsbransjen siden 2000

Høyskoleutdanning
Økonomi, personal og ledelse utdanning
Barne og ungdomsutdannet i idrett

Jobber som resepsjonist, bedriftsansvarlig, personal leder, administrasjon, økonomiansvarlig på senteret