MINIDISCO

Minidisco er en dansetime for de minste på 5-9 år. Her danser
vi, leker og setter opp ulike aktiviteter. Dette er et gratis
tilbud for barn av medlemmer, og 30kr for barn av ikke
medlem.